Vanochtend zijn we een beetje opgeschrikt door een berichtje van een van onze buren: de gemeente blijkt plannen te hebben om een villawijkje schuin tegenover ons huis te gaan bouwen.

De grond staat al te koop op internet, terwijl blijkbaar het bestemmingsplan nog zelfs nog gewijzigd moet worden. Vreemd, en weer een echte streek van het bestuur van onze gemeente. Altijd zonder enig polsen of informeren van omwonenden, gewoon doen.

Dat het bestemmingsplan nog wijziging behoeft, dat mocht dan nog een voordeeltje voor ons zijn, om althans wat invloed uit te kunnen oefenen, maar uiteindelijk zal de gemeente wel weer zijn zin krijgen.

Ergo: een beetje balen. Nu lopen er nog de koeien, straks staan er patserige villa’s en wonen er luitjes, die je uitzicht bederven en uiteraard vinden, dat zij het voor het zeggen hebben.

Dus gewoon: bah. Heb je 30 maar met vrij uitzicht gewoond, wordt er ineens een redelijke streep door je ongestoorde ouwedag gezet. Nou ja, daar lijkt het dan nu op….

Hmmmmmm, we zullen zien hoe dit wordt vervolgd…..